Hjælpemidler til seksuelle aktiviteter

Sidst opdateret 14-01-2019

Par uden tøj på sengHvis du oplever begrænsninger ved seksuelle aktiviteter, kan du i denne guide få mere viden om mulighederne for at anvende et hjælpemiddel til at kompensere for funktionsnedsættelse, som begrænser mulighederne for seksuel aktivitet.

Der kan være forskellige årsager til, at du har brug for et hjælpemiddel til seksuelle aktiviteter. Det kan fx være rejsningsproblemer, nedsat funktion eller dysfunktion i bækkenmuskulaturen eller kognitive problemer.

Et hjælpemiddel bør generelt gøre dig bedre i stand til at udføre aktiviteter eller give dig mere livskvalitet i din hverdag. Er du er i tvivl, om et hjælpemiddel til seksuel aktivitet er det rette for dig, kan du henvende dig til en fagperson, fx din læge, eller en professionel udøver inden for klinisk sexologi. Det er vigtigt, at fagpersonen har en grundig viden om sexologi og sexologiske behandlingsmetoder for at kunne vejlede dig.

Det kan også være relevant for fagpersoner at vide, hvor og hvordan en borger kan anskaffe hjælpemidler til seksuelle aktiviteter. Hvis du skal hjælpe eller vejlede et andet menneske i hjælpemidler til seksuallivet, skal du være opmærksom på, at du skal forholde dig til persondataloven, ift. samtykkeerklæringer, reglerne om tavshedspligt og eventuelle etiske retningslinjer på din arbejdsplads.

De hjælpemidler, der omtales i denne guide, findes under hjælpemidler til seksuelle aktiviteter og hjælpemidler til træning af bækkenbund.

Såfremt dit sexliv påvirkes af inkontinens, kan du bl.a. læse mere om hjælpemidler til inkontinens i guiden Urinopsamlere og i guiden Bleer til voksne. Hvis du pga. en funktionsnedsættelse ikke får stimuleret dine sanser optimalt i dagligdagen, eller fx oplever ubehag ved berøring, kan du læse mere om dette i guiden Sansestimulerende hjælpemidler.

Hjælpemidler til mænds sexlivÅben

Hjælpemidler til mænds sexlivLuk

Hvis du som mand søger hjælpemidler til dit sexliv, fx kunstige vaginaer og oppustelige dukker, kan du finde dem under attrapper til seksuelle aktiviteter. Du kan også finde vibrationsapparater til seksuelle aktiviteter, der bl.a. kan anvendes ved nedsat følesans og behov for mere kraftige stimuli end ved almindelig stimulation.

Hvis du har fysiske udfordringer, der vanskeliggør intimstimulation, kan du få vibrationsapparater, som kan betjenes via en smartphone eller en fjernbetjening, så du ikke nødvendigvis skal holde vibratoren. I gruppen andre hjælpemidler til seksuel habilitering og rehabilitering kan du også finde produkter, der kan kompensere for fysiske udfordringer ved seksuelle aktiviteter, såsom bevægelige stole, så du med minimal fysisk indsats kan skabe en glidende samleje-bevægelse i underkroppen.

Under erektionshjælpemidler finder du penispumper og penisringe, der i nogle tilfælde kan hjælpe ved problemer med rejsning.
Penispumpen fungerer som en vakuumpumpe og anvendes til at gøre penis stiv før samleje. Penisringen skal placeres omkring penisroden efter rejsning og blive siddende under samlejet. På denne måde bliver tilbagestrømningen af blod fra penis hæmmet, og rejsningen kan holde under hele samlejet. Penisringen og penispumpen kan med fordel anvendes i kombination. Først bruger du penispumpen til at få erektion, og derefter påsætter du penisringen for at beholde erektionen.

Inden du vælger et hjælpemiddel til at afhjælpe rejsningsproblemer, bør du være udredt i forhold til din problematik, fx gennem din læge eller en sexolog. Der kan både være fysiske og psykiske årsager til, at du ikke længere har samme evne til at få rejsning. Fysiske årsager kan fx være følger af kirurgisk behandling eller en bivirkning af medicinsk behandling (tjek information på indlægsseddel). Psykiske årsager kan fx være stress eller depression.

Det er forskelligt fra mand til mand, hvordan problemer med rejsning giver sig til udtryk, så det er en god idé at tale med din læge om, hvilke forandringer du mærker, og hvilke behandlingsmuligheder der er bedst for dig. Bækkenbundsøvelser øger blodgennemstrømningen, og dermed rejsningsevnen, så det er en god idé at træne bækkenbundsmuskulaturen, som også kan øge evnen til at holde på vandet i længere tid. Bl.a. på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse mere om bækkenbundsøvelser for mænd.

Hjælpemidler til kvinders sexlivÅben

Hjælpemidler til kvinders sexlivLuk

Hvis du som kvinde oplever, at du har problemer med at få orgasme, kan det være en god idé at træne bækkenbundsmuskulaturen. Bækkenbundsøvelser styrker musklerne i bækkenet og øger blodgennemstrømningen og derved evnen til at få orgasme. På Hjælpemiddelbasen kan du finde hjælpemidler til træning af bækkenbund og på sundhed.dk kan du læse mere om bækkenbundstræning for kvinder

Hvis du har svært ved at onanere eller have sex, fx på grund af nedsat følesans eller fysiske udfordringer, som vanskeliggør intimstimulation, kan attrapper til seksuelle aktiviteter eller vibrationsapparater til seksuelle aktiviteter være relevante. Nogle vibrationsapparater kan, som kompensation for nedsat følesans, give kraftigere stimulation end ved almindelig intimstimulation. Hvis du har fysiske udfordringer, der fx vanskeliggør intimstimulation, kan du også få vibrationsapparater, som kan betjenes via en smartphone eller en fjernbetjening, så du ikke nødvendigvis skal holde vibratoren.

Har du fået strålebehandling i underlivet, fx af livmoderhals eller livmoder, er der risiko for, at dine slimhinder i skeden er skrumpet, eller at de klæber sammen. For at bevare muligheden for senere at kunne gennemføre samleje, og for at få foretaget underlivsundersøgelser, er det nødvendigt at holde skeden åben. Du kan i Hjælpemiddelbasen finde produkter til seksuel rehabilitering, fx forskellige dilatorer til at udvide skeden.

I gruppen andre hjælpemidler til seksuel habilitering og rehabilitering kan du også finde produkter, der kan kompensere for fysiske udfordringer ved seksuelle aktiviteter, såsom bevægelige stole, så du med minimal fysisk indsats kan skabe en glidende samleje-bevægelse i underkroppen.

Hjælp fra personale til seksuel aktivitetÅben

Hjælp fra personale til seksuel aktivitetLuk

Alle mennesker, unge som gamle, med eller uden en funktionsnedsættelse, har grundlæggende brug for kontakt, varme og intimitet. Det kan variere fra menneske til menneske, hvordan behovene bedst opfyldes. For personer med fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse kan seksualiteten være meget kompleks. Du kan som medarbejder havde en vigtig rolle i forhold til at støtte en borger i at få opfyldt sine behov. Hvis du har kontakt til en borger med en funktionsnedsættelse eller kognitive problemer, kan det være, at borgeren har brug for oplæring i seksualitet, herunder tilfredsstillelse af egne behov, eller rådgivning og støtte til køb af hjælpemidler til seksuelle aktiviteter.2 mænd i dialog ved kaffebord

Som personale kan du vejlede borgere om fx attrapper til seksuelle aktiviteter såsom kunstige penisser, vagina og oppustelige dukker. Der findes dukker, som kun består af torso, der gør det lettere at håndtere dukken - eller dukker, hvor den hele krop kan give en mere realistisk oplevelse af seksuel aktivitet. Arbejder du med borgere, som har behov for hjælpemidler til intimstimulation ved hjælp af vibrationsapparater, kan disse findes under vibrationsapparater til seksuelle aktiviteter.

Socialstyrelsen har i 2012 udgivet Seksualitet på dagsordenen – En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse. Håndbogen beskriver den rådgivning og støtte, der kan ydes til voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og de retlige rammer, som man som fagpersonale kan hjælpe og vejlede i seksualitet ud fra.

Den lovmæssige ramme I Socialstyrelsens håndbog Seksualitet på dagsordenen – En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse kan du som personale få hjælp til at blive afklaret om den lovmæssige ramme, som du skal forholde dig til i forhold til fx at anskaffe et hjælpemiddel til seksuel aktivitet for en borger. Som i alle andre rådgivningssituationer skal du fx indhente en samtykkeerklæring i henhold til persondataloven § 7-8. Derudover skal du naturligvis være opmærksom på, at du, som ansat i en offentlig myndighed, er underlagt reglerne om tavshedspligt i straffelovens § 152 og forvaltningsloven § 27. Når det handler om hjælp til seksualitet, så skal personale yderligere være opmærksom på, at der i straffeloven er flere bestemmelser, som kan angive, hvor grænserne for strafferetlige forhold kan trækkes ift. seksualoplæring. (1)

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Følg altid leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse af dit hjælpemiddel. Det er vigtigt, at du forholder dig til hygiejnemæssige retningslinjer med hensyn til risikoen for infektioner og smitsomme kønssygdomme ved anvendelse af hjælpemidler til seksuel aktivitet.

Sikkerhed ved brugÅben

Sikkerhed ved brugLuk

Hvis en fabrikant af et hjælpemiddel til seksuel aktivitet har markedsført produktet som værende beregnet til at lindre eller kompensere for et handicap eller funktionsnedsættelse, så skal det være CE-mærket som medicinsk udstyr. Hjælpemidlet skal så leve op til en række krav fx i forhold til styrke, materialer og el-sikkerhed, hvis der indgår elektriske komponenter i produktet.

Disse krav fremgår bl.a. af standarden:

De fleste af de produkter, der er omtalt i denne guide markedsføres ikke som medicinsk udstyr, men fx som sex legetøj. I Sverige har man undersøgt antallet af utilsigtede hændelser behandlet i hospitalsregi med produkter, der blev indført analt og ikke kunne komme ud igen. Det drejer sig om 85 hændelser i perioden 2009 til 2017, og tendensen har været stigende. (2)

Dette var anledningen til, at man i Sverige tog initiativ til at få udarbejdet en international standard for sex legetøj:

Vil du vide mere? Åben

Vil du vide mere? Luk

Hvis du vil læse mere omkring seksualitet og funktionsnedsættelser, kan nedenstående udgivelser måske give dig mere viden:

Retningslinjer fra Socialstyrelsen:

Inspirationskatalog om støtte til seksualitet hos mennesker med funktionsnedsættelser fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap, SUMH, og Socialt Udviklingscenter, SUS:

Undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud om seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser af Sammenslutningen af Unge Med Handicap, SUMH:

ReferencerÅben

ReferencerLuk

  1. Seksualitet på dagsordenen – En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse. Socialstyrelsen; 2012.
  2. Dahlberg, M., Nordberg, M., Pieniowski, E. et al. Retained sex toys: an increasing and possibly preventable medical condition. International Journal of Colorectal Disease 2019; 34: 181. https://doi.org/10.1007/s00384-018-3125-4

» Fold alle afsnit ud /