Synshandicap

Sidst opdateret 01-02-2022

2 personer der spiller goalballHjælpemidler til personer med synshandicap dækker over mange forskellige typer af hjælpemidler fra simple genstande til avanceret specialoptik, forstørrelsesapparater, elektroniske apparater, computere, særlig software, talesynteser m.v.

Har du nedsat eller manglende syn, kan du, ved brug af hjælpemidler, kompensere for det, og derved få bedre muligheder for at klare dig selvstændigt i hverdagen, både derhjemme, i daginstitution, under uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

På Hjælpemiddelbasen findes en lang række produkter, der er beregnet til, eller som er praktiske for dig, der har synshandicap. De hjælpemidler, der bliver beskrevet i det følgende, henvender sig primært til personer med blindhed eller stærkt svagsynethed, hvor synsnedsættelsen rækker ud over det, der normalt kan korrigeres for, ved brug af briller, kontaktlinser eller kirurgi.
I det følgende kan du læse mere om, hvilke typer af hjælpemidler der kan være relevante for dig med et synshandicap.

SynshjælpemidlerÅben

SynshjælpemidlerLuk

Personer med synshandicap kan have gavn af synshjælpemidler, hvis der er tale om, at der er et restsyn. Der findes forskellige produkter, som enten har til formål at skærme, skærpe eller på anden måde optimere udnyttelsen af restsynet.

Lider du af lysfølsomhed, kan dette imødekommes af særlige filtre, som sørger for, at bestemte lysbølger ikke slipper igennem til øjet.

Almindelige og elektroniske briller skærper det tilbageværende syn, så det udnyttes bedst muligt, når du har dem på. Se eksempler på specialoptik:

Forskellige former for kikkerter, læseplader og læselister samt billedforstørreKvinde anvender lup til at læse prisskilt på kjolende videosystemer og forstørrelsesprogrammer har den funktion, at de gør det ønskede objekt større, så du får nemmere ved at se detaljer, tyde tekst eller på anden måde aflæse oplysninger. Du finder disse produkttyper under:

Du kan læse mere om lupper i guiden Lupper.

Orientering og mobilityÅben

Orientering og mobilityLuk

En udfordring i forbindelse med et synshandicap er at orientere sig. Det kan være lige fra den helt nære orientering, hvor det ikke lader sig gøre at få overblik over de nærmeste omgivelser ved hjælp af synet, til udfordringer i en større skala, fx hvordan gader i en by hænger sammen, hvor bestemte steder ligger, og hvilke forhindringer du kan forvente at møde på din vej.

Mobility- og markeringssstokke er hjælpemidler til den helt nære orientering. De fungerer dels ved at give dig direkte kontakt med underlag og forhindringer, så du kan færdes sikkert, og dels ved at signalere til omgivelserne at du har et synshandicap.

Der findes også hvide håndstokke og albuestokke, som er anvendelige, hvis du ud over en synsnedsættelse har svært ved at gå, fx på grund af nedsat kraft i benene, smerter i ben eller ryg, nedsat balance eller svimmelhed. På den måde kan stokken med de karakteristiske røde og hvide reflekser signalere til omgivelser, at du har nedsat syn, samtidig med at stokken kan give den fornødne støtte.

Lydgivere eller signalgivere er stationære objekter, som kan placeres i omgivelser, hvor du gerne vil kunne færdes selvstændigt og eventuelt uden mobilitystok. Lydgiverne afgiver et auditivt signal, som du kan navigere efter.

Taktile kort er følbare kort og kan bidrage til en bedre orientering i forhold til større områder. De fungerer ved, at du med fingrene kan aflæse streger og figurer, der illustrerer veje, bygninger m.m. Der findes et mindre udvalg på Hjælpemiddelbasen under:

Taktile landkort kan også bestilles på biblioteket NOTA.

Følbare kompasser er en anden mulighed, som kan lette orienteringen. Et følbart kompas fungerer som et hvert andet kompas, men kan aflæses med fingrene.

GPSer og andet elektronisk orienteringsudstyr fås i versioner, som er tilgængelige for personer med synshandicap. Disse kan bruges til at finde vej på nye steder, og når der skal findes en bestemt adresse. Nogle af dem har også mulighed for, at du selv kan lægge kendemærker ind.  Det er en brugbar mulighed, hvis du har brug for at vide, hvor du er på en rute, som du bruger jævnligt.

Læs også guiden om elektroniske orienteringshjælpemidler, som giver en introduktion til forskellige typer elektroniske orienteringshjælpemidler og deres anvendelsesmuligheder.

Læsning og skrivningÅben

Læsning og skrivningLuk

Udfordringer med læsning og skrivning kan fylde meget, hvis du har et synshandicap. Der er forskellige hjælpemidler, som kan kompensere og afhjælpe dette. Hvilke hjælpemidler, der er relevante for dig, afhænger bl.a. af graden af dit synshandicap, hvornår det er opstået, hvad du skal læse, og hvordan du eventuelt tidligere har læst.

Synshjælpemidler kan være med til at afhjælpe udfordringer med læsning og skrivning, hvis du har et anvendeligt restsyn. Da de fungerer ved at skærpe det eksisterende syn eller forstørre den tekst, som du skal læse, kan du fortsætte med at læse trykt tekst.

Hjælpemidler til læsning og skrivning af punktskrift er relevante, hvis du allerede er punktlæser, eller har et ønske om at blive det. Der findes både hjælpemidler som skrivemaskiner, skriverammer, printere og dymotænger til punktskrift på papir/plast samt notatapparater og læselister til læsning af elektronisk punktskrift.

Hjælpemidler til optagelse af notater er en hurtig og fleksibel løsning og kræver ikke en masse udstyr, ud over optageren. Hjælpemidler til afspilning af indlæste lydbøger og elektronisk tekst er også en fordel, når der skal læses længere tekster, når det skal gå hurtigt, eller hvis du vil slappe af, imens du læser.

Skærmlæser og forstørrelsesfunktioner på mobiltelefoner, tablets og computere er løsninger, der gør det muligt at få adgang til den information, der er på skærmen. Om det er mest hensigtsmæssigt at bruge tale eller forstørrelse, kommer an på eventuelt restsyn, og det vil som regel være muligt at benytte en kombination.

Du kan læse mere om skærmlæsere og deres funktioner i guiden om oplæsningsprogrammer og skærmlæsere.

BelysningÅben

BelysningLuk

En følge af nedsat syn kan være, at du har behov for særlig og specialtilpasset belysning. Det vil sige, at dit restsyn kræver særlig belysning for at virke optimalt.Køkkenarbejde med direkte lys på arbejdsområdet
De særlige krav kan enten være særligt stærkt lys, indirekte belysning, en bestemt temperatur i belysningen eller dæmpet belysning.

Du kan læse mere om hjælpemidler til forbedret belysning i guiden Særlig belysning.

Skelnen og afmærkningÅben

Skelnen og afmærkningLuk

En udfordring i forbindelse med en synsnedsættelse er, visuelt, at kunne kende forskel på genstande, der ligner hinanden fx i størrelse, form og farve. Det kan også være svært at orientere sig på flader, der er jævne, men hvor der fx er berøringsfølsomme knapper eller øvrig betjening.

Hjælpemidler til afmærkning kan afhjælpe disse problemer ved, at de ønskede genstande udstyres med kendetegn. Disse kendetegn er enten visuelle (klare farver eller tydelig skrift), taktile (med følbare symboler, streger eller punktskrift) eller med lyd.

Du kan også læse om valg og brug af afmærkning i guiden Afmærkningshjælpemidler.

Farvetestere er hjælpemidler til at skelne mellem farver og kan fx bruges til at kende forskel på farven på tøj. Det kan hjælpe med til at afhjælpe usikkerhed i forbindelse med, hvad du tager på. Farvetestere kan også bruges på mange andre genstande, hvor du gerne vil kende farven. Det kan fx være servietterne og dugene i skabet eller håndklæderne på badeværelset.

AktiviteterÅben

AktiviteterLuk

Har du et synshandicap, har du muligvis udfordringer i forhold til at deltage i en række aktiviteter, hvor andre normalt ville anvende synet. Selvom du ikke kan se, skal der stadig laves mad, gøres rent, ordnes negle, dyrkes idræt, passes hus og have, spilles spil samt deltages i alle mulige andre aktiviteter.

Der er udviklet en lang række specifikke hjælpemidler til brug i forskellige situationer og i forhold til forskellige aktiviteter. Du kan med fordel bruge søgefeltet på Hjælpemiddelbasen til at søge efter mere specifikke produkter, fx blodsukkermålere, køkkenredskaber og idrætsredskaber.

Specifikt om hjælpemidler til madlavning, kan du læse mere i guiden Hjælpemidler til madlavning, som har et afsnit om hjælpemidler til madlavning for personer med synsnedsættelse.» Fold alle afsnit ud /