Hørehandicap

Sidst opdateret 21-11-2019

Dreng med høreapparat og teleslynge i klasselokaleDer findes forskellige typer høreapparater og hjælpemidler, som kan hjælpe dig, hvis du har nedsat hørelse. Hjælpemidlerne kan gøre det nemmere for dig at følge med i samtaler, og høre, hvad der bliver sagt omkring dig eller i fjernsynet osv.

Hørehandicap dækker over funktionsnedsættelser, hvor personens opfattelse af lyd og tale er påvirket pga. nedsat høresans eller neurologiske problemer med at opfatte og bearbejde lyd. Hvilke hjælpemidler, der er relevante for dig, afhænger af din hørenedsættelse og dine kommunikationsbehov.

HøreapparaterÅben

HøreapparaterLuk

Der findes i dag et meget bredt udvalg af høreapparater, som enten er placeret bag øret eller i øregangen (i-øret høreapparater). Det er forskelligt, hvor mange funktioner der følger med høreapparatet.

De mest typiske funktioner er:

  • Volumenknap til at skrue op og ned for lyden.
  • Mulighed for tilslutning til teleslynge (se afsnittet Overførsel af lyd).
  • Forudindstillede programmer, så lydniveau tilpasses fx samtale, koncert, trafikstøj osv.
  • Automatisk støjreduktion, så apparatet automatisk skruer ned for evt. bilstøj eller for støj, som er bagved dig.

Du kan finde et mindre udvalg af høreapparater i Hjælpemiddelbasen under:

Der findes dog langt flere høreapparater på markedet end dem, der er inkluderet i Hjælpemiddelbasen.

Ud over høreapparater findes der også høreforstærkere (også kaldet en kommunikator eller en kommunikationsforstærker). En høreforstærker består af en mikrofon, en forstærker og et sæt høretelefoner. Høreforstærkeren kan bruges som et supplement til høreapparater og som hjælpemiddel til personer, som kun i enkelte situationer føler et behov for et høreapparat. Ulempen ved en høreforstærker er, at den ikke er tilpasset din hørenedsættelse. Det er et apparat, der ikke bruges i så høj grad i dag.

Tilbehør til høreapparaterÅben

Tilbehør til høreapparaterLuk

Til nogle høreapparater fås der en fjernbetjening, som gør det nemmere at betjene høreapparatet, fx at justere lydstyrken eller skifte program.

Nogle høreapparater kan tilsluttes din smartphone, så lyden fra smartphonen (fx samtale eller musik) går direkte ind i dit høreapparat. Her kan fjernbetjeningen fx bruges til at besvare opkald, justere lydstyrken osv.

Mikrofoner til hørehjælpemidler koncentrerer lyden samt skærmer lyden ved at fjerne støj. Mikrofonerne placeres på eller i nærheden af taleren og forstærker dennes tale. Mikrofonerne transmitterer typisk lyden via Bluetooth.

Derudover findes der bl.a. tørrebokse til at affugte og desinficere høreapparater og ørepropper i samt opladere til høreapparater, som bruger genopladelige batterier. Du finder dem på Hjælpemiddelbasen under:

Overførsel af lydÅben

Overførsel af lydLuk

Der findes forskellige måder, hvorpå du kan få overført lyd fra en lydkilde (tv, lydanlæg, telefon, konferencesystemer m.m.) til dit høreapparat. På den måde får du forstærket og koncentreret lyden, og i nogle tilfælde kan støjen blive reduceret. Vær opmærksom på, at det sommetider kan betyde, at det kan være svært, både at høre det, der går gennem høreapparatet, og det der sker omkring dig. Det kan fx være talen fra din sidemand, hvis I er til foredrag.

Rumteleslynger kan bruges af flere med høreapparat på én gang. Fx i en undervisningssituation eller på en konference, hvor en lærer eller oplægsholder taler ind i mikrofonen, og flere har telesyngefunktionen slået til.

Halsteleslynger hænger omkring din hals og bruges derfor kun af dig.

Pudeteleslynger kan ligges under pude, fx i sofaen eller sengen. Disse bruges kun af dig.

Ud over teleslynge kan lyden også blive overført via Bluetooth, FM eller wifi. Produkter der anvender denne teknologi findes både med og uden indbygget mikrofon:

TinnitusÅben

TinnitusLuk

Tinnitus er støj, som kun du kan høre, fx ringen, susen, klikken eller lignende. Hvis du har en vedvarende tinnitus, kan du bruge hjælpemidler, som hjælper til at aflede din opmærksomhed, så du fokuserer mindre på tinitussen. Det kan fx være hvid støj, skovlyde, rislende vand, bølgebrus osv. Nogle af disse hjælpemidler er designet til at stå på natbordet, mens andre kan lægges under puden. Du kan også finde apps med lydstimulation eller tinnitusmaskeringer til din smartphone. Derudover kan du få høreapparater med indbygget lydstimulation eller tinnitusmaskering

Du kan bruge øre- eller høreværn for at beskytte din hørelse, når du er til koncerter, eller hvis du opholder dig i et meget støjende miljø. Det er dog vigtigt, at du kun bruger høreværn i de meget støjende situationer. Hvis du begynder at bruge høreværn i alle mulige sammenhænge for at beskytte dine ører, risikerer du at blive lydoverfølsom, og dermed vil du høre din tinnitus kraftigere. Hvis du ofte eller i længere perioder anvender høreværn, kan det være en fordel at bruge høreværn med musik, lydstimulation eller tinnitusmaskeringer.

Telefoni og videoÅben

Telefoni og videoLuk

Har du en hørenedsættelse, vil du ofte bruge flere forskellige strategier til at forstå, hvad der bliver sagt. Særligt mundaflæsning og aflæsning af personens kropssprog kan hjælpe en hel del, hvis du ikke kan høre alt, hvad den anden siger.

Når du skal tale i telefon, er der flere funktioner, der kan gøre det lettere for dig at føre en samtale med personen i den anden ende, fx videoopkald, mulighed for at skrue ekstra højt op for lyden, at telefonen er kompatibel med brug af høreapparater og tekstbeskeder. Derudover er det også en fordel, hvis telefon kan vibrere eller lyse ved opkald. De fleste smartphones i dag har mange af disse funktioner.

Du kan også anskaffe en telefonforstærker, hvis du blot ønsker forstærket lyd til din nuværende telefon. Telefonforstærkeren tilsluttes telefonen og forstærker lyden i telefonen. Nogle telefonforstærkere har flere funktioner, så de fx også giver lys eller vibrationssignal, når telefonen ringer. Dette kan signalgivere også hjælpe med.

Hvis du skal holde møder med nogen, som ikke er i samme lokale, kan det være en fordel at lave videomøder, så I kan se hinanden. Der findes onlinetjenester, som fx Skype, til dette.

På samme måde, som i de ovenstående eksempler, kan det også være en fordel at have en dørtelefon med video, så du kan se, hvem der ringer på og evt. kan kommunikere med personen ved hjælp af tegnsprog.

Signalering og alarmeringÅben

Signalering og alarmeringLuk

Signalgivere giver dig et visuelt eller taktilt signal ved aktivering af fx telefon, babyalarm, brandalarm osv. Signalgiveren vil altså blinke eller vibrere eller udsende meget høje lyde, så du bedre kan opfange pludselige lyde, som du ellers ikke ville høre eller lægge mærke til.


» Fold alle afsnit ud /