Udviklingshæmning

Sidst opdateret 21-11-2019

Bedstefar og barnebarn spiller vendespilHvis du har udviklingshæmning, kan du bruge hjælpemidler fx til at få overblik over din dag eller til at forstå og huske beskeder. Andre hjælpemidler kan bruges til at kommunikere med andre, så du fx kan udtrykke ønsker og dermed være med til at træffe de beslutninger, der handler om dit liv.

Har du udviklingshæmning, betyder det, at du ikke udvikler dig lige så meget eller lige så hurtigt som andre. Allerede i barndommen kan man se, at kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder sjældent svarer til jævnaldrende børns.

Funktionsniveauet spænder bredt og inddeles efter forskellige sværhedsgrader. Der kan derfor være stor forskel på behovet for hjælp og støtte. Ofte vil funktionsnedsættelsen bestå af en kombination af udviklingshæmning og nedsat motorisk eller sansemæssig funktionsevne.

Har du udviklingshæmning, kan du altså have nedsat funktionsevne på en række områder, og der findes forskellige hjælpemidler, som kan støtte dig i forskellige situationer. De kan være med til at give dig mere indflydelse på dit eget liv. Andre hjælpemidler kan være med til at give dig ro, så du fx kan sove bedre om natten og bedre overskue dagen.

I det følgende kan du læse om, hvad hjælpemidler kan gøre for dig på forskellige områder af hverdagslivet.

KommunikationÅben

KommunikationLuk

Udviklingshæmning kan betyde, at du har sproglige udfordringer, som gør det vanskeligt at kommunikere.

Nogle hjælpemidler kan hjælpe dig med at kommunikere, så du lettere kan udtrykke ønsker, og så du bedre kan blive forstået af andre. Bedre kommunikation kan styrke dine relationer, og det kan være en lettelse at blive forstået af andre. Hjælpemidler kan også give dig mere lyst til at kommunikere med andre mennesker.

Kan du slet ikke udtrykke dig med ord, eller har meget svært ved det, kan du bruge hjælpemidler, som har felter med symboler, ikoner eller bogstaver, og som udtrykker en besked for hvert felt. Du ”taler” ved at pege eller trykke på de ønskede felter.

Hvis du har brug for grundlæggende træning i at bruge stemmen eller i at læse og skrive, findes der hjælpemidler, som kan understøtte dette.

LæsningÅben

LæsningLuk

Fordi udviklingshæmning hænger sammen med en kognitiv funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at skrive og læse. Nogle kan skrive og læse i begrænset omfang, andre slet ikke. Der er ældre personer med udviklingshæmning, der ikke har haft meget skolegang, og derfor ikke har haft reel mulighed for at lære at læse og skrive.

Selvom du måske ikke kan læse, behøver du ikke gå glip af bøger, aviser og andre ting, som udkommer på skrift. En stor del skriftligt materiale kan fås i digital udgave, fx på DAISY CD eller lydfil, og kan afspilles på særlige apparater. Apparaterne er forskellige fra almindelige cd-afspillere på den måde, at du fx kan springe fra kapitel til kapitel, fra afsnit til afsnit i en bog eller fra artikel til artikel i en avis. Du kan også sætte et bogmærke, så du kan komme tilbage til det sted, hvor du stoppede afspilningen sidst.

Indtaling via taleinput til computer og smartphone kan bruges til at skrive beskeder, søge på internettet osv. Der findes programmer, som kan omdanne tale til tekst på smartphones, tablets og computere. De fleste smartphones i dag har indbygget mulighed for at lave tale til tekst, men der findes også særskilte programmer til dette. På Hjælpemiddelbasen kan du finde programmer til indtaling under:

PlanlægningÅben

PlanlægningLuk

Udviklingshæmning kan give udfordringer ift. at skulle overskue hverdagen, og planlægge hvordan og hvornår en handling skal foretages. For nogle betyder udviklingshæmning også manglende fornemmelse af tid.

Nogle gange kan det være svært at forstå, fx hvor lang tid en halv time er. Timere og nedtællingsure er gode til at vise dig et afgrænset tidsinterval, og hvornår det slutter. Du kan fx bruge et nedtællingsur til at vise, hvor lang tid der er til, at du skal spise frokost, eller hvor lang tid du skal holde pause.

Måske har du mere behov for at kende rækkefølgen på dagens aktiviteter, fx at du skal spise morgenmad først, så børste tænder og så tage tøj på. Til det kan du med fordel bruge skemaer eller planer. Med et skema eller en plan kan du vise aktiviteter og rækkefølgen af dem uden nødvendigvis at sætte bestemte tidspunkter på. Du kan bruge tekst, piktogrammer og billeder til at visualisere dine skemaer og planer, alt efter hvad du foretrækker.

Læs mere i guiden om kalendere og tidsplaner.

HukommelseÅben

HukommelseLuk

Hvis du har problemer med hukommelsen, findes der fx medicinæsker med påmindelsesfunktion, der kan hjælpe dig med at huske at tage din medicin til tiden.

En nøglefinder kan bruges til at finde nøgler eller andre mindre ting og sager, når du ikke selv kan huske, hvor du har lagt dem. Typisk afgiver den en lyd, som du kan følge, indtil tingen er fundet igen.

Erindringssystemer, fx talende fotoalbums, kan hjælpe dig med at huske højdepunkter fra en ferie eller lignende. Med de talende fotoalbums kan du eller en anden indtale navne til dine billeder af familiemedlemmer, historier om ferier, steder du har boet osv.

Opmærksomhed og koncentrationÅben

Opmærksomhed og koncentrationLuk

Udviklingshæmning kan give sansemæssige problemer. Måske har du svært ved at lukke stimuli fra omgivelserne ude (hyperarousal). Det kan gøre det svært for dig at fastholde opmærksomheden og koncentrere dig om en handling, at være i en social relation eller at falde til ro. Dette kan give oplevelsen af stress. Andre igen kan have svært ved at modtage stimuli (hypoarousal) med det resultat, at energiniveauet bliver så lavt, at det bliver vanskeligt at holde opmærksomheden rettet mod en handling eller at deltage i socialt samvær.

Brugen af vægtdyner og -veste, sanserum og andre sensoriske stimuli kan give dig ro, velbefindende og hjælpe dig med at samle tankerne. Det kan være med til at gøre det lettere for dig at koncentrere dig og være opmærksom, når du er sammen med andre mennesker.

Du kan finde eksempler på sansestimulerende hjælpemidler her:

Læs mere i guiden om Sansestimulerende hjælpemidler. I guiden kan du finde eksempler på, hvordan du bruger hjælpemidlerne.

Telefoni, tilkald og orienteringÅben

Telefoni, tilkald og orienteringLuk

Muligheden for at tilkalde hjælp, fx ved at benytte en telefon eller et nødkald, kan bidrage til at give dig tryghed. Det kan desuden give dig en følelse af frihed ikke at være afhængig af andre i forskellige situationer og kan styrke din mulighed for selv at bestemme. Almindelige telefoner kan være komplicerede at ringe fra, men der findes apparater med forenklet betjening. Der er også hjælpemidler, der kan hjælpe dig med at finde vej og at blive fundet, hvis du er faret vild.

Eksempler på telefoner, nødalarmsystemer, lokaliseringsystemer og orienteringshjælpemidler findes i følgende produktgrupper:

Når du anvender lokaliserings- og sporingssystemer så er det vigtigt, at du selv er indstillet på, at du bliver overvåget. Omfanget af overvågningen kan variere alt efter hvilken type produkt, du har.

Læs mere i guiden om GPS-baserede overvågningssystemer.

Deltagelse i leg og spilÅben

Deltagelse i leg og spilLuk

Spil og leg kan være god underholdning, en god måde at være sammen med andre på og nogle gange gode til at lære generelle færdigheder. Meget legetøj og spil er udviklet eller tilpasset til mennesker med udviklingshæmning.

Du kan finde eksempler på det her:

Læs mere i guiden om Legetøj og spil, som kan give dig inspiration til at udforske mulighederne.

 

» Fold alle afsnit ud /