Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Tx75D automatisk alarmsender med positionering

Tx75D automatisk alarmsender med positionering
Tx75D anvendes hovedsagligt af beboere, der lider af demenssygdomme. Når beboeren bevæger sig udenfor et nærmere bestemt område, sendes info om navn og udgangssted automatisk til personalet. Tx75D kan bæres og aktiveres i en lomme eller under en jakke. Alarmsenderen er IP67-klassificeret.

Klassificering
22 27 18 14 - Kropsbårne automatiske nødkald



Produktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Tx75D automatisk alarmsender med positionering


HMI-nr.
81034
Varenr.
2365

Registreringsdato
03-09-2013
Sidst opdateret
24-02-2020

Egenskaber
Tæthedsklasse for vand - aktiveringsenhed
7
IP-klasse
info
0-9 (IPX0-IPX9) i henhold til standard for kapslingsklasser (IEC 60529)
Automatisk alarm ved lavt batteri
JA
Nødkaldsknap på aktiveringsenhed
JA

Mål
Rækkevidde
50
m

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning 
Ingen oplysning om CE-mærkning info
Forhandleren har ikke anført oplysninger om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning