Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Safe Granny BrandforebyggelseSafe Granny er et sprinklingsanlæg til beskyttelse af immobile personer
i private hjem, plejehjem og institutioner. Granny System er et vægmodul til montering på væggen, hvorefter det tilsluttes eksisterende vand- og elforsyning. Ved brand detekterer systemet selv branden i et tidligt stadie, og bekæmper branden med meget lidt vand.

Klassificering
18 33 10 01 - Hjælpemidler til boligen til forebyggelse af skoldning og utilsigtede brande


Videoklip


Produktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Safe Granny


HMI-nr.
101021
Varenr.
52136

Registreringsdato
06-04-2016
Sidst opdateret
30-06-2020

Pris uden moms
53.400,00 kr.
Pris med moms
66.750,00 kr.

Prøvningsoplysninger info
At produktet er prøvet betyder ikke nødvendigvis, at det lever op til alle krav i standarden. Desuden er nogle produkter kun prøvet efter dele af standarden. Læs prøvningsrapporten for deltaljeret information. Se evt. også øvrige standarder som kan være relevante for denne produkttype.
Prøvet efter anden national eller international standard.
Prøvningssted: Danish Fire Laboratories. Prøvningsdato: 18-02-2008 Vis prøvningsrapport for HMI-nr. 101021

EU produktsikkerhedslovgivning 
Ingen oplysning om EU produktsikkerhedslovgivning info
Forhandleren har ikke anført oplysninger om produktets EU produktsikkerhedslovgivning. Læs mere om hvad dette betyder

Andre specifikationer
Safe Granny systemet er et aktivt brandbeskyttelses system til beskyttelse af boliger og personsikring mod ildebrande. Systemet er designet med henblik på hurtig brand detektering og hurtig automatisk brandbekæmpelse med vandtåge.
Hvorfor Granny System:
Redder liv
Bekæmper røgforgiftning
Bruger mindre vand
Mindre vandskade efter brand