Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked

Safe Granny BrandforebyggelseSafe Granny er et sprinklingsanlæg til beskyttelse af immobile personer
i private hjem, plejehjem og institutioner. Granny System er et vægmodul til montering på væggen, hvorefter det tilsluttes eksisterende vand- og elforsyning. Ved brand detekterer systemet selv branden i et tidligt stadie, og bekæmper branden med meget lidt vand.

Klassificering
18 33 10 01 - Hjælpemidler til boligen til forebyggelse af skoldning og utilsigtede brande


Videoklip


Produktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Safe Granny

Safe Granny systemet er et aktivt brandbeskyttelses system til beskyttelse af boliger og personsikring mod ildebrande. Systemet er designet med henblik på hurtig brand detektering og hurtig automatisk brandbekæmpelse med vandtåge.
Hvorfor Granny System:
Redder liv
Bekæmper røgforgiftning
Bruger mindre vand
Mindre vandskade efter brand

HMI-nr.
101021
Varenr.
52136

Registreringsdato
06-04-2016
Sidst opdateret
02-02-2018

Pris uden moms
kr. 53.400,00
Pris med moms
kr. 66.750,00

Prøvningsoplysninger 
DS/EN 12182:2012: Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder.
Prøvningssted: Danish Fire Laboratories. Prøvningsdato: 18-02-2008 Vis prøvningsrapport for HMI-nr. 101021