Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

KNOP Armbåndssender TX901A / TX901AP

KNOP Armbåndssender TX901A / TX901AP
TX901A er en lille batteridreven vandtæt armbåndssender.
Såfremt senderen er indkodet i en modtager i KNOPs 901-serie, vises borgerens navn og eventuelle lejlighedsnummer, når senderen aktiveres.
Kan også anvendes sammen med KNOPs 900 serie, dog med begrænset funktion.

Klassificering
22 27 18 13 - Mobile og kropsbårne manuelle nødkaldProduktserien indeholder 2 produkter.

Produkt 1 af 2
Armbåndssender TX901A


HMI-nr.
111385
Varenr.
TX901A

Registreringsdato
01-10-2018
Sidst opdateret
19-09-2022

Egenskaber
Tæthedsklasse for vand - aktiveringsenhed
7
IP-klasse
info
0-9 (IPX0-IPX9) i henhold til standard for kapslingsklasser (IEC 60529)
Automatisk alarm ved lavt batteri
JA

Mål
Rækkevidde
500
m

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning info
Forhandleren har oplyst følgende om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning
EMC - 2014/30/EU
Lavspænding (div. elektrisk materiel) - 2014/35/EU
Medicinsk udstyr (MD-forordningen) - 2017/745/EU
Radioudstyr - 2014/53/EU
RoHS - 2011/65/EU


Produkt 2 af 2
Armbåndssender TX901AP

TX901AP er med positionslæser, så den kan anvendes i Knops positioneringssystem, således at personalet kan se, hvor en brugeren befinder sig.
Kan f. eks. anvendes til demente eller overfaldsarlam til personale.

HMI-nr.
122781
Varenr.
TX901AP

Registreringsdato
28-02-2020
Sidst opdateret
19-09-2022

Egenskaber
Tæthedsklasse for vand - aktiveringsenhed
7
IP-klasse
info
0-9 (IPX0-IPX9) i henhold til standard for kapslingsklasser (IEC 60529)
Automatisk alarm ved lavt batteri
JA

Mål
Rækkevidde
500
m

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning info
Forhandleren har oplyst følgende om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning
EMC - 2014/30/EU
Lavspænding (div. elektrisk materiel) - 2014/35/EU
Medicinsk udstyr (MD-forordningen) - 2017/745/EU
Radioudstyr - 2014/53/EU
RoHS - 2011/65/EU