Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Incedo
Incedo er en gangtræner, som ved hjælp af el-stimulation under foden udløser afværgerefleksen.
Stimulationen synkroniseres ved hjælp af en hælkontakt så løftet tilpasses gangmønstret.
Gangtræneren er håndholdt.
Målet med træningen er et mere sikkert gangmønster.

Klassificering
04 48 07 01 - Hjælpemidler til træning af gangmønster

Dokumenter


Produktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Incedo


HMI-nr.
126440
Varenr.
PN 9000000

Registreringsdato
13-10-2020
Sidst opdateret
21-11-2023

Mål
Brugervægt, max.
200
kg

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning info
Forhandleren har oplyst følgende om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning
Medicinsk udstyr (MD-forordningen) - 2017/745/EU