Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Vibby faldalarm

Vibby faldalarm
Når en borger falder, sendes kan en alarmen sendes til hjemmepleje eller en vagtcentral. Faldalarmen kan også anvendes på plejehjem, hvor plejepersonalet hurtigt kan få besked om et fald.

Klassificering
22 27 18 14 - Kropsbårne automatiske nødkaldProduktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Vibby faldalarm


HMI-nr.
128175
Varenr.
01410802

Registreringsdato
18-02-2021
Sidst opdateret
18-02-2021

Egenskaber
Tæthedsklasse for vand - aktiveringsenhed
7
IP-klasse
info
0-9 (IPX0-IPX9) i henhold til standard for kapslingsklasser (IEC 60529)
Automatisk alarm ved lavt batteri
JA
Nødkaldsknap på aktiveringsenhed
JA

Mål
Rækkevidde
50
m

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning info
Forhandleren har oplyst følgende om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning
Radioudstyr - 2014/53/EU