Hjælpemidler til at løfte og genplacere produkter på arbejdspladser

Hjælpemidler til at hæve eller genplacere materiale, gods eller personer i arbejdsrelaterede omgivelser. Herunder hører taljeblokke, stabilisatorer, håndteringssystemer, løfteborde, løfte- og placeringsrobotter, industrielle robotter, kraner. Personløftere til forflytning af personer, som sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 18. Hjælpemidler til at bringe tomme kørestole op på eller ind i køretøjer, se 12 12 21. Hjælpemidler til at løfte personer, se 12 36. Hjælpemidler til transport af genstande på arbejdspladser, se 28 06.
28 09 09

Hjælpemidler til at løfte og placere genstande på arbejdspladser

(4 produktserier)
Stationært, roterende/glidende eller vipbart udstyr til at placere eller løfte gods og andre genstande til en komfortabel afstand af brugeren. Herunder hører fx løfteborde.