Hjælpemidler til at fremme kognitiv funktion

Hjælpemidler til at fremme en persons integritet og til at øve og lære interaktion med omverdenen, både hvad angår individuel social integration og relationer til andre. Herunder hører fx hjælpemidler til terapidukker og sociale robotter. Hjælpemidler, som understøtter hukommelsen, se 22 28 12.
04 26 03

Hjælpemidler til træning af hukommelse

(3 produktserier)
Udstyr og software til at træne en persons hukommelse.

04 26 09

Hjælpemidler til træning af opmærksomhed

(1 produktserier)
Produkter til udvikling af koncentration og andre opmærksomhedsfunktioner.

04 26 12

Hjælpemidler til træning af begrebsudvikling

(1 produktserier)
Produkter til at træne en person i at forstå begreber som fx farve, størrelse og form.

04 26 18

Hjælpemidler til træning af problemløsning

(4 produktserier)
Udstyr og software til at træne en person i at løse abstrakte og konkrete problemer.

04 26 27

Hjælpemidler til træning af social adfærd

(12 produktserier)
Fx terapidukker og sociale robotter.

04 26 30

Hjælpemidler til træning af tidsforståelse

(1 produktserier)
Produkter til at træne forståelsen og funktionen af tid.

04 26 88

Andre hjælpemidler til at fremme kognitiv funktion

(12 produktserier)
Andre hjælpemidler til at lære at samvirke med omverdenen.