Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler

Udstyr, som beskytter mod beskadigelse af dele af kroppen. Hjælpemidler til at bevare vævet intakt, se 04 33. Personlige værnemidler til arbejdspladser, se 28 24 03.
09 06 03

Hjælpemidler til hovedbeskyttelse

(25 produktserier)
Hjelme og anden hovedbeklædning, der beskytter mod hovedlæsioner.

09 06 09

Øre- og høreværn

(8 produktserier)
Hovedbårent udstyr, som beskytter hørelsen mod støj.

09 06 12

Arm- og albuebeskyttere

(10 produktserier)
Kropsbårne beskyttere mod mærker eller skader på arm eller albue.

09 06 15

Håndbeskyttere

(14 produktserier)
Fx kørestolshandsker, grillhandsker.

09 06 18

Ben- og knæbeskyttere

(5 produktserier)
Fx stumpstrømper til benamputerede.

09 06 21

Hjælpemidler til hæl-, tå- og fodbeskyttelse

(48 produktserier)
Kropsbårent udstyr til forebyggelse af tryksår på fødderne.

09 06 24

Hjælpemidler til at beskytte torso eller hele kroppen

(11 produktserier)
Fx bukser og undertøj med indbygget beskyttelse mod knoglebrud ved fald.

09 06 81

Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler til flere og andre formål

(2 produktserier)
Fx materiale til individuel tilpasning til forskellige områder på kroppen.