Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler

Udstyr, som beskytter mod beskadigelse af dele af kroppen. Hjælpemidler til at bevare vævet intakt (antidecubitus), se 04 33. Personlige beskyttelseshjælpemidler til arbejdspladser, se 28 24 03.
09 06 03

Hjælpemidler til hovedbeskyttelse

(16 produktserier)
Hjelme og lignende udstyr som beskytter hovedet mod stød.

09 06 09

Øre- og høreværn

(8 produktserier)
Hovedbårent udstyr, som beskytter hørelsen mod støj.

09 06 12

Arm- og albuebeskyttere

(10 produktserier)
Kropsbårne beskyttere til personer, som er særligt udsatte for mærker eller skader på huden på arm, albue og skulder.

09 06 15

Håndbeskyttere

(13 produktserier)
Kørestolshandsker, grillhandsker m.m.

09 06 18

Ben- og knæbeskyttere

(5 produktserier)
Herunder hører fx stumpstrømper til amputerede ben.

09 06 21

Hjælpemidler til hæl-, tå- og fodbeskyttelse

(49 produktserier)
Kropsbårent udstyr til forebyggelse af tryksår på fødderne.

09 06 24

Hjælpemidler til at beskytte kropsstammen

(12 produktserier)
Bukser og undertøj med indbygget beskyttelse mod knoglebrud ved fald m.m.

09 06 81

Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler til flere og andre formål

(2 produktserier)
Herunder hører materiale til individuel tilpasning til forskellige områder på kroppen.