Læse-, skrive- og tegnehjælpemidler

Herunder hører produkter til håndtering af læse- og skrivematerialer. Bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler, se 22 21 03. Værktøj, materialer og udstyr til kreativt billeddesign, se 30 18 15.
22 13 03

Bladvendere

(1 produktserier)
Udstyr, som anvendes til at vende sider i fx bøger, aviser og magasiner.

22 13 06

Skriveplader, læsestativer og læsepuder

(26 produktserier)
Stativer, plader, konceptholdere og puder til at holde eller understøtte læse- og skrivematerialer, fx papir og bøger.

22 13 09

Underskriftsrammer, underskriftsstempler og skriverammer

(6 produktserier)
Udstyr til at hjælpe en person med at skrive sin underskrift eller anden håndskrift på det ønskede sted eller til at underskrive ved at anvende et stempel.

22 13 15

Tekst-til-tale-udstyr og -software

(60 produktserier)
Udstyr og software til højtlæsning af trykt eller digital tekst med elektronisk stemme.

22 13 18

OCR-udstyr og OCR-software

(8 produktserier)
Scannere og software, der anvendes til at genkende og omdanne trykt tekst til digitalt format.

22 13 21

DAISY-afspillere og e-bogslæsere

(43 produktserier)
Herunder hører fx software til DAISY-afspillere og e-bogslæsere.

22 13 24

Manuelle redskaber til tegning og skrivning

(23 produktserier)
Herunder hører fx kuglepenne, blyanter, pensler, passere, linealer og tegnetrekanter samt holdere til ovenstående.

22 13 27

Manuelt punktskriftudstyr

(6 produktserier)
Udstyr til at producere taktil tekst (punktskrift) på papir ved hjælp af en særlig pen.

22 13 30

Skrivemaskiner

(2 produktserier)
Herunder hører manuelle og elektriske skrivemaskiner og fx punktskriftskrivemaskiner.

22 13 33

Specielt skrivepapir og skriveplast

(18 produktserier)
Specielt materiale til udskrift af tekst til taktil læsning.

22 13 36

Bærbare noteapparater til punktskrift

(2 produktserier)
Bærbare enheder til lagring af information ved brug af punktskrift.

22 13 39

Tekst- og multimediesoftware

(12 produktserier)
Software til at skrive, redigere, organisere og lagre tekst og multimediematerialer. Herunder hører fx software til ordforslag, punktskrift og DAISY.

22 13 45

Hjælpemidler til læsetræning

(4 produktserier)
Produkter til træning og udvikling af læsefærdigheder.

22 13 48

Hjælpemidler til skrivetræning

(1 produktserier)
Produkter til træning og udvikling af skrivefærdigheder.

22 13 51

Hjælpemidler til træning af punktskrift

(1 produktserier)
Produkter til træning af punktskrift.