Hjælpemidler til at dosere og indgive ikke-flydende medicin

Hjælpemidler til at docere, indtage og håndtere tabletter og anden form for ikke-flydende medicin. Herunder hører fx udstyr til at indføre stikpiller. Hjælpemidler til håndtering af tid, hukommelse og planlægning, se 22 28.
04 19 04 01

Doseringsæsker

(39 produktserier)
Herunder hører pilleæsker med og uden fortryk.

04 19 04 03

Tabletdelere og tabletknusere

(22 produktserier)
Hjælpemidler som deler eller knuser tabletter.