Tilbehør til fjernkommunikationshjælpemidler

Herunder hører fx sammenkoblingsenheder og signaltransformere til indgående beskeder, tastaturer til mobiltelefoner, nummervisere, telefonrørsholdere og modtageforstærkere. Hørehjælpemidler, se 22 06. Hjælpemidler som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunktion eller en kombination af disse, se 24 18. Hjælpemidler til fastgørelse af produkter, se 24 27.
22 24 21 02

Telefonbetjeningshjælpemidler

(1 produktserier)
Udstyr der kan monteres på eller forbindes til en telefon, så fx tal og taster bliver mere synlige eller telefonrør bliver lettere at holde på.

22 24 21 04

Telefonforstærkere

(1 produktserier)
Forstærkere der tilsluttes et telefonapparat og giver kraftigere lyd til brugeren.

22 24 21 09

Telefonnummervælgere

(2 produktserier)
Apparater til indkodning og opringning af en række af brugeren valgte telefonnumre.