Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

FloorBed 2 sengegalge

FloorBed 2 sengegalge
Senge galge til montering på Floorbed til hjælp når borger skal forflyttes eller ud af sengen.

Klassificering
18 12 28 01 - SengegalgerProduktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
FloorBed 2 sengegalge


HMI-nr.
112504
Varenr.
10070

Registreringsdato
06-11-2018
Sidst opdateret
13-10-2021

Egenskaber
Kun beregnet til brug med specifikke produkter
JA
Aftagelig uden brug af værktøj
NEJ
Højdeindstilleligt håndtag
JA
Dybdeindstilleligt håndtag
JA
info
Angiver hvorvidt sengegalgens håndtag kan anbringes i flere positioner på galgens udlægger arm
Kan anbringes parallelt med gavl
JA

Mål
Belastning, max.
75
kg
info
Produktets maksimalt tilladte last ved normal brug

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning info
Forhandleren har oplyst følgende om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning
Medicinsk udstyr (MD-forordningen) - 2017/745/EU