Listen over standarder for hjælpemidler er opdateret

18-12-2019 af Greta Olsson

Listen skal ses som en hjælp til at finde relevante standarder, fx i forbindelse med en kravspecifikation i et udbud. Den opdaterede liste rummer bl.a. nye og reviderede standarder.

Standarderne for hjælpemidler er med til at sikre, at produkterne lever op til en række minimumskrav, når de sendes på markedet. Kravene for standardisering er fastsat i en række EU-direktiver og forordninger.
For at gøre det nemmere for kommuner o.a. at skaffe sig et overblik på området, fører Socialstyrelsen en liste over, hvad der findes af relevante standarder. Listen kan fx være en hjælp i forbindelse med en kravspecifikation i et udbud.


Opdateret i december 2019


Listen er netop blevet opdateret her i december 2019. Opdateringen omfatter eksisterende standarder, nye og reviderede standarder er tilføjet, ligesom der er kommet nye områder til, fx standarder omkring kognitiv tilgængelighed til hjælpemidler, mainstream- produkter og services.
Listen angiver også, om der er tale om færdige standarder, forslag til standarder, eller om der er et revisionsarbejde i gang.
Alle de standarder, der er nævnt i Socialstyrelsens indkøbsskabeloner, er med på listen, men den medtager også områder, hvor der aktuelt for nuværende ikke findes indkøbsskabeloner.