Revision af Hvidbog om rehabilitering

27-04-2022 af Thomas Lyhne

DEFACTUM har, i samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, stået for udarbejdelsen af den nye hvidbog om rehabilitering.

Meget har ændret sig siden den første udgave kom i 2004. Den nye hvidbog søger at skabe konsensus om begrebet rehabilitering og belyse udfordringer i en dansk kontekst.
I hvidbogen sættes der fokus på centrale temaer, udfordringer og dilemmaer, der berører både praksis, udvikling og forskning.
Med hvidbogen præsenteres desuden en definition af rehabilitering, som der er enighed om i Danmark. Hertil præsenteres fem anbefalinger, som er afgørende for at løfte rehabiliteringsområdet.
Hvidbog om rehabilitering henvender sig til alle med interesse for praksis, forskning, udvikling, uddannelse og ledelse i rehabilitering.


Hjælpemidler kan være en integreret del af rehabiliteringsprocessen og afgørende for en borgers recoveryproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med funktionsevnenedsættelse.
I en rehabiliterende tilgang er der fokus på, at mennesker har forskellige forudsætninger for at anvende teknologi, og at hjælpemidler skal være tilpasset det enkelte menneske og dennes behov for aktivitet i forskellige sammenhænge.


Du kan bestille hvidbogen på Rehabiliteringsforum Danmarks hjemmeside