App søgefunktion

23-11-2014 af Thomas Lyhne

Søgefunktion på Hjælpemiddelbasen hjælper dig med at finde hjælpemiddelrelaterede apps fra App Store og Google Play.

Apps kan i nogle tilfælde fungere som et hjælpemiddel på samme måde som et fysisk produkt. Fx kan man få apps, som giver mulighed for at benytte en smartphone som forstørrelsesglas, som medicinpåminder osv. Der findes også en række apps anvendelige for blinde og svagsynede i forhold til navigation og orientering, apps til læse- og skrivestøtte, apps målrettet personer med hørenedsættelse, apps til strukturering af hverdagsaktiviteter og meget mere.

Hjælpemiddelbasens app søgning kan bruges til at søge efter apps i App Store eller i Google Play. Man kan søge på hvad som helst, både emneord og navne på apps, men som en hjælp er der oprettet en række søgeord relateret til Hjælpemiddelbasens produktområder.

Du kan gå til Hjælpemiddelbasens app søgning fra forsiden:

udsnit af forsiden af Hjælpemiddelbasen med link til app søgning


Her får du en drop down liste med samtlige søgeord oprettet i tilknytning til Hjælpemiddelbasens produktområder:

Hjælpemiddelbasens app søgning med udfoldet drop down liste i søgefeltet


Som du kan se, indeholder drop down listen en blanding af danske og engelske søgeord. Det er fordi, de danske søgeord ikke altid giver et tilstrækkeligt bredt resultat.

Hvis du vælger at søge apps fra en side med et specifikt produktområde, fx en side i Hjælpemiddelbasen med oplysninger om produkter til at forebygge tryksår, så vil drop down listen indeholde de søgeord, som knytter sig til produktområdet Hjælpemidler beregnet til at bevare vævet intakt (antidecubitus).

Navigation fra produktområde til app søgefunktion med søgeord relateret til det aktuelle produktområde

Hvis du fx vælger Pressure ulcer som søgeord og iOS som styresystem, får du et resultat svarende til dette udsnit:

Liste med apps fra App Store som matcher søgeordet pressure ulcer

Fra resultatsiden kan du klikke på navnet på en app, for at få yderligere oplysninger om appen i App Store eller Google Play. Ved at klikke på QR-kode knappen får du et billede af en QR-kode, som du kan skanne med din smartphone eller tablet, hvis du ønsker at installere appen på din smartphone eller tablet.