Demensteknologier - Soft Tilt del af spændende rapport

13-08-2018 af Tania Thøgersen (Invacare A/S)

I marts måned afsluttede antropolog Simone Anna Felding sit projekt Demensteknologier i praksis med en fyldestgørende rapport om demensteknologiers implementering. En spændende rapport, hvor implementeringen af 2 konkrete demensteknologier, herunder Invacares Soft Tilt, er blevet fulgt på en række forskellige plejecentre i Danmark.

Simone Anna Felding har studeret to teknologier på fire plejecentre og et dagcenter og talt med ialt otte ledere og medarbejdere samt fem virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi. De to konkrete teknologier er Soft Tilt og Touch & Play fra Applikator.
Oplevelsen er, at ny teknologi skaber en masse muligheder og kan give stor værdi. Men erfaring viser også, at teknologierne skal indpasses i en meget kompleks hverdag med mange forskellige faggrupper, aften- og dagvagter, beboere med demens, der opfører sig forskelligt næsten fra dag til dag og pårørende, der skal medtænkes som brugere, da det kan være dem, der træffer beslutningerne om nye teknologier på vegne af beboerne med demens.

Rapporten indeholder også en række anbefalinger og forslag, herunder anbefalinger til både virksomheder samt anbefalinger til kommuner og plejecentre.

Anbefalinger, der kan være med til, at gøre os alle bedre til, at implementere de mange nye teknologier.