Generér en produktspecifikation

16-02-2011 af Thomas Lyhne

Ny funktion til udarbejdelse af produktspecifikation til brug ved indkøb eller bevilling af hjælpemidler.

Datakunder tilbydes nu en funktion i Hjælpemiddelbasen, som kan anvendes til at udarbejde en produktspecifikation, dvs. en specifikation som inkluderer de tekniske og prøvningsmæssige krav, man ønsker at forholde sig til i forbindelse med indkøb eller bevilling af et produkt. Specifikationen kan også anvendes som bilag i forbindelse med bevilling af et hjælpemiddel efter de nye regler om adgang til Frit valg på hjælpemiddelområdet.
Funktionen er tilknyttet siden "Søg på detaljer", som findes under de enkelte produkttyper i Hjælpemiddelbasen, og som udgangspunkt får man mulighed for at inkludere de egenskaber og standarder som findes under "Søg på detaljer" på de enkelte produktområder. Efterfølgende kan man selv tilføje eller redigere sin specifikation. Funktionen giver også adgang til at se hvilke produkter, der lever op til specificerede krav.
For at få adgang til funktionen skal du skrive en e-mail til hmi-basen@socialstyrelsen..dk indeholdende dit navn og adressen på dit arbejdssted.
Hvis du vil høre mere om funktionen er du også velkommen til at kontakte Klaus Svane Olsen på tlf. 41 91 81 67.