Livskvalitet i den palliative pleje

24-10-2019 af Jane Maindal (Vendlet ApS)

GRATIS SEMINAR: Vil du blive klogere på, hvordan du kan arbejde rehabiliterende med den smerteprægede og/eller uhelbredeligt syge borger samt få inspiration til lejringsarbejdet? Og få mere viden om, hvad du som sundhedsprofessionel skal observere for at kunne reagere og handle på smerter? Så tilmeld dig dette seminar.

FORMÅL At se, høre og observere grundlæggende behov ved den smerteprægede og/eller uhelbredeligt syge borger, er et arbejdsområde, mange sundhedsprofessioner er i berøring med i deres hverdag. Smerter, lejring, rehabilitering, forflytning og rehabilitering er blot nogle af de faglige områder, dette seminar vil folde ud. Formålet med dette seminar er, at inspirere den sundhedsprofessionelle til at kunne give den smerteprægede og/eller uhelbredeligt syge borger livskvalitet, værdighed og smertelindring. INDHOLD Undervisningen er primært teoretisk og vil indeholde emner som: - Hvad er palliation og den tværfaglige indsats i det palliative arbejde? - Rehabilitering i den palliative indsats - Hvordan kan lejring være smertelindrende? - Skånsom forflytning - Smerteskemaer og venderegimer virker det? UNDERVISERE - Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet -Henrik Jager Rasmussen, Vendlet - Line Lundegaard, Fysioterapeut, Sct. Maria Hospice, Vejle MÅLGRUPPE - Sygeplejersker - Fysioterapeuter - Ergoterapeuter - SSH/SSA PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi afholder seminaret Livskvalitet i den palliative indsats: - Tirsdag den 3. december 2019 (FULDT BOOKET) - Onsdag den 3. juni 2020 Seminaret starter kl. 9.30 og slutter kl. 15.30. Seminaret afholdes hos Vendlet, Egelund 33, 6200 Aabenraa. Seminaret er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis.