Sammenligning af produktserier

11-08-2011 af Thomas Lyhne

Produktserier indenfor samme produktgruppe kan nu lettere sammenlignes.

Hvis man fx ønsker at sammenligne et antal toilet-badestole med hjul kan man fra oversigten Toilet-badestole med hjul markere de produktserier, som man ønsker at sammenligne, og efterfølgende klikke på linket "Sammenlign markerede". Resultatet vil fx være denne oversigt.
I oversigten ses 6 udvalgte produktserier inklusiv en opsummering af de tekniske egenskaber for de produkter, der tilhører produktserierne.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at skrive til hmi-basen@socialstyrelsen.dk