Før du køber elscooter - en vejledning

22-08-2011 af Thomas Lyhne

Hjælpemiddelinstituttet har udarbejdet en vejledning til borgere, der overvejer at købe en elscooter

Før du køber elscooter - en vejledning opridser en række vigtige overvejelser, man bør gøre sig, inden man vælger en elscooter bl.a. en vurdering af kørsels- og transportbehovet, elscooterens størrelse, muligheder for opbevaring mv. En væsentlig overvejelse er valget mellem en tre- eller firehjulet elscooter, og vejledningen beskriver en række fordele og ulemper ved de to typer. Forud for vejledningen har Hjælpemiddelinstituttet foretaget en række sammenlignende testkørsler af tre- og firehjulede elscootere, som danner grundlag for vejledningen.

Før du køber elscooter - en vejledning kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside socialstyrelsen.dk/udgivelser/for-du-kober-elscooter .