Demens - Lejring hjælper både dig og din borger

24-10-2019 af Jane Maindal (Vendlet ApS)

GRATIS SEMINAR: Kan lejring hjælpe mennesker med sansedeprivation og mindske den udadreagerende adfærd for mennesker ramt af demens?

FORMÅL I fremtiden forventes antallet af personer med demens at vokse markant. Håndteringen af demente borgere kan være en stor udfordring, da arbejdet ofte er uforudsigeligt. Så hvordan sikrer vi, at håndteringen af den demente borger sker med høj faglighed og med et sikkert og sundt arbejdsmiljø for plejepersonalet? Ved en teoretisk gennemgang sætter vi fokus på sygdommen demens, den pædagogiske tilgang til, samt lejring og forflytning af den plejekrævende eller sengeliggende demente borger. Cases fra praksis vil indgå i oplæggene. INDHOLD Undervisningen er primært teoretisk og vil omhandle emner som: - Det nuancerede billede af sygdommen demens - Den skånsomme forflytning - Lejring af demensramte borgere - Marte Meo - det pædagogiske redskab UNDERVISERE - Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet - Henrik Jager Rasmussen, Fysioterapeut, Vendlet (nov 2019) - Thomas Forman, Fysioterapeut, Vendlet (nov 2020) - Gitte Henriksen, Pædagog, konsulent for LMI og Demensteam Herning MÅLGRUPPE - Sundhedsprofessionelle med interesse for demensområdet PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi afholder seminaret Demens - Lejring hjælper både dig og din borger: - Tirsdag den 12. november 2019 (FULDT BOOKET) - Tirsdag den 28. januar 2020 Seminaret starter kl. 9.30 og slutter kl. 15.30. Seminaret afholdes hos Vendlet, Egelund 33, 6200 Aabenraa. Seminaret er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis/p